Що е Домейн и какво означават съкращенията им.

Домейн- това е името на уебсайта което съответства на определен IP адрес. Имената на домейните се състоят от части разделени с точки. Последната част от името  се нарича домейн от първо ниво (top-level domain). Tака например  за nikitovdesign.com, домейна от първо ниво е com.

 

Таблица за най-често използваните общите домейни от първо ниво

 Домейн

Тип на организацията Произход
.com търговски commercial
.net мрежов (компании, занимаващи се с глобални мрежи и Интернет доставчици) network
.biz бизнес business
.info информационен informational
.org нетърговски (организации с идеална и нетърговска цел) organization
.int международен international
.gov правителствен government
.mil военен military
.edu образователен educational
.museum музей museum
.name лични name
.pro професии professions
.coop  кооперации cooperatives
Част от домейните от първо ниво за държави
Домейн Държава 
.bg Република България
.eu Европейски съюз
.ru Русия
.de Германия
.hr Хърватска  
.rs Република Сърбия
.mk Република Македония
.si Словения
.tr Турция
.me Черна Гора (Montenegro), пуснат от 17.07.2008 год
.uk Великобритания
.fr Франция
.it Италия
.cz Република Чехия
.ro Румъния
.pl Полща
.gr Гърция
.hu Унгария
.jm Ямайка

и т.н.т.

Домейните от първо ниво се регистрират от ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)- неправителствена международна организация.

Още за домейн имената  и препоръки при избора им.

 

Продължава...

Какво е IP адрес?

Компютрите в интернет имат свои уникални номера, по които се различават. Тези номера  се наричат IP адреси (Internet Protocol addresses). IP адресите са съставени от 4 разделени с точки сегменти, всеки от по една, две или три цифри от 0 до 255, например 82.119.92.20  e IP адреса на интернет сайта, който в момента разглеждате http://www.nikitovdesign.com и т.н.

IP адресите биват динамични (променящи се) и статични (постоянни). Обикновено повечето  домашните персонални компютри имат динамичн (променящи се) IP адреси, докато сървърите имат постоянни IP адреси. IP адресите се регистрират и раздават от специализирани организации.

Продължава...

Какво е DNS и от какви компоненти се състои?

Системата за домейн имената (DNS, Domain Name System) представлява базовата технология, върху която е изграден интернет.
DNS представлява база от данни, с чиято помощ се осъществява преобразуването на имена на домейни (domain names) в IP-адреси.

Продължава...
Абонамент чрез RSS